Pogoji poslovanja

Splošna določila opredeljujejo uporabo spletne trgovine Tramontana sail ter razmerja med kupci in spletno trgovino. Za uporabo trgovine se mora registrirani uporabnik soglašati z vsebino splošnih pogojev.

V primeru spremembe Splošnih pogojev spletne trgovine Tramontana sail je IGOSS d.o.o. dolžan pravočasno obvestiti vse kupce.

1. Registracija

Za uporabo spletne trgovine je potrebno opraviti registracijo uporabniškega računa. Kupec jamči, da so podatki v uporabniškem računu pravi in točni. Vse spremembe podatkov v uporabniškem računu je kupec dolžan dopolniti oziroma popraviti sam.

2. Varnost osebnih podatkov

Kupec se strinja, da IGOSS d.o.o. zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu kupca. IGOSS d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca rokoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljal in obdeloval izključno z namenom izboljševanja in uvajanja novih storitev v spletni trgovini in na spletni strani www.tramontana-sail.com.

3. Naročanje

V spletni trgovini so kupcu na voljo izdelki iz kataloga izdelkov, ki so razvrščeni v blagovne skupine. Za enostavnejše iskanje izdelkov je kupcu na voljo iskalnik, ki išče izdelke. S potrditvijo v treh korakih kupec odda naročilo. V rubriki »Košarica« ima kupec možnost oddano naročilo pregledati in razveljaviti, vendar le dokler ima naročilo status »ni obdelano«. Odstop kupca od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oziroma v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe). Minimalni znesek naročila je 100€.

IGOSS d.o.o. si pridržuje pravico preveriti vsakega kupca ob njegovem prvem oddanem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko navedeno v uporabniškem računu kupca.

4. Cene izdelkov

Vse cene izdelkov so v evrih in ne vsebujejo. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine. Kupec plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano. Objavljene cene veljajo za nakup v spletni trgovini Tramontana sail in se lahko razlikujejo od cen v trgovinah ponudnika.

5. Garancija

V kolikor izdelku pripada garancija za določeno časovno obdobje, jo bomo priložili izdelku, izpolnjeno in ožigosano.

6. Pritožbe in reklamacije

Vsako pritožbo in reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov info@tramontana-sail.com.

7. Vračilo blaga

Stranka lahko v 7 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe. Svoj odstop od pogodbe mora pisno sporočiti na naslov Tramontana sail, IGOSS d.o.o., Na Lazih 19E, 1351 Vnanje Gorice. Ob odstopu od pogodbe stranki ni potrebno navesti razloga za odstop od pogodbe. Strošek, ki bremeni stranko v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Stranka mora vrnjeno blago vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh od sporočila o odstopu. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo.

8. Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije sta kupcu na voljo e-naslov info@tramontana-sail.com.

9. Končna določba

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 01.02.2016.